Výstupy spolupráce energetických hubů pod SKCC

Výstupy spolupráce energetických hubů pod SKCC

Úspěšnost snah vedoucích k energetickým úsporám je přímo závislá na zapojení inovativních komunit v území. Těch, kteří jsou schopni konzultační práce, online, práce s Katalogy řešení a s profesionální metodickou a znalostní bází. Takovou strukturou je právě Síť komunitně coworkových center (SKCC).

Tento poslední webinář ze série šesti postupně navazujících akcí je věnován prezentací výstupů spolupráce energetických hubů (EH) pro SKCC. Bude identifikován rollout EH, a prezentována doporučení z předchozí práce týmů a SKCC.

CZECH.UP jako nositel inovací služeb ve veřejném prostoru disponuje metodickými a technickými nástroji pro efektivní realizaci inovací ve větším množství samostatných center. Pro coworkingová centra se může jednat o doplňkové služby, které pomohou ještě více zužitkovat potenciál coworku. Pro subjekty veřejné správy v území se pak takový cowork stává významným lokálním partnerem. Dochází tak k propojení komerční, veřejné a neziskové sféry, kdy každý z aktérů poskytuje to, co umí nejlépe.

Webinář je zdarma.

Přihlašujte se na e-mailu: pavel.nacovsky@panatec.cz s předmětem: „webinář“.

Následně vám bude poslán link do MS Teams, přes který se připojíte v termín konání webináře.


Tato akce je realizována s dotací ze státního rozpočtu v rámci Státního programu na podporu úspor energie na období 2017-2021 – Program EFEKT 2 na rok 2021. Projekt: 122D22200 1106 „Transfer znalostí ekonomických úspor konečnému klientovi v území“.

Hodinový rozvrh

Podrobný program

13:30 - 13:35
Úvodní slovo
PhDr. Ing. Vít Skála, předseda CZECH.UP, z.s.
13:35 - 13:40
Úvodní slovo
Ing. Jan Kozák, odbor energetické účinnosti a úspor MPO
13:40 - 14:00
Uplatnění odborností energetiků v Demonstrátorech a organizačních systémech pro inovační spolupráci, sdílení odborností
Ing. Pavel Nácovský, výkonný ředitel CZECH.UP, z.s.
14:00 - 14:20
Stručné představení komplexního nástroje DAS
Bc. Lenka Fischbach, CZECH.UP, z.s.
14:20 - 14:50
Podrobnější představení vybraných nástrojů DAS a celkový přehled služeb systému
Ing. Zdeněk Jiráček, DATRON, a.s.
14:50 - 15:15
Ilustrace vztahu coworku, sítě coworků a CZECH.UP za využití nástrojů pro spolupráci
PhDr. Ing. Vít Skála, Ph.D., PTL, s.r.o.
15:15 - 15:30
Diskuse

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.