GameBOX ve sbornících

Publikováno

GameBOX je gamifikovaný znalostní program využívající umělou inteligenci podporující podnikavost dospělých.

CZECH.UP v současné době s podporou ERASMUS+ vyvíjí první „LP“ do tréninkového prostředí JukeBOX. Toto prostředí bude umět pracovat s mnoha „LP“ s různým obsahem. Současné „LP“ se týká finanční gramotnosti a jmenuje se GameBOX.

Prvním sborníkem, kde jsme publikovali, byl ECO&ENERGY Innovation 2022 ISBN 978-80-973571-3-9 a druhým byl REPRIK ISBN 978-80-974250-0-5.

Cílem těchto aktivit je informovat potenciální partnery o této aktivitě a vyzvat je ke spolupráci k šíření předmětného „LP“ GameBOX, ale i ke spolupráci na tvorbě dalších obsahů, tedy „LP“.

Jsme rádi, že měly příspěvky ohlas a očekáváme, že získáme další partnery ve Středoevropském prostoru.

Více informací o projektu najdete na mikroportálu projektu GameBOX.