Vzdělávání

Vzdělávací programy

Za spolupráce s odborníky CZECH.UP jsme díky podpoře MPO vypracovali vzdělávací program pro městské energetiky a všechny, kteří se chtějí seznámit s holistickým přístupem v oblasti energetiky.

Technologická platforma a možnosti využití

 

Jako platformu pro správu uživatelů a řízení vzdělávání využíváme systém eDAS. Díky tomu je možné pro konkrétní uživatele nastavovat specifické vzdělávací plány a na jejich splnění vázat další aktivity. Např. používání technologických nástrojů, kariérní postup atd. Naše vzdělávací programy mohou být snadno začleněny  do adaptačního procesu nových zaměstnanců městských úřadů a dalších institucí.

Jádrem vzdělávacích programů jsou prezentace, které jsou doplněné dokumenty v pdf a na odkazy na související externí zdroje.

Pro zapojení do této formy  vzdělávaní vám stačí pouze libovolný webový prohlížeč.

Obsah je formulován tak, aby podpořil spolupráci oborů souvisejících s energetikou. Protože sdílení a spolupráce významně mění systém práce, umožňuje ve smyslu Facility management a Digitálního modelování pracovat.

Obsah vzdělávání


 

A. Standardní role městského energetika:

a. Řízení, organizace, procesy a naplnění rolí dle kompetencí
b. Role energetika v inovačním programu (a týmu) samosprávy (holistické chápání inovací)
c. CBA, úspory, plánování a řízení energetického mixu
d. Systémy prezentace a hodnocení výsledků cíleně podle role v Městském inovačním Konsorciu

B. Spolupráce komunity na cílech:
a. Spolupráce a chování ve spolupracující síti (CZECH.UP)
b. Speciální znalostí obsah, který je nad rámec samostatné práce energetika města (například založení a řízení vodíkové ekonomiky ve správním území atp). Tyto expertní znalosti a služby poskytuje samosprávám spolek pro inovace v územních službách CHZECH.UP a to proto, že nejsou pravidelně v samosprávě tyto kapacity nutné.
c. Pořádání seminářů a konferencí
d. Hodnocení účinnosti systému – podle hodnocení energetiků samospráv a podle společných výsledků naplnění stanovených cílů

C. Nástroje pro sdílení znalostí:
a. Metodický energetický portál, která zároveň prezentuje společné výsledky odborníků (například úspory, či změna energetického mixu)
b. Komunitní prostředí energetiků samosprávy
c. Elektronické systémy pro vzdělávání a gamifikované tréningy, které spolu se znalostí na úrovni odborníka konkrétní samosprávy podporuje i jejich vzájemnou spolupráci.

Gamifikovaný znalostní program využívající umělou inteligenci podporující podnikavost dospělých podpořený z programu ERASMUS+

Chtěli byste využít tento vzdělávací program? Zaregistrujte se ZDARMA a dostanete od nás bližší informace s přístupem do vzdělávacího programu.

Dílo bylo zpracováno za finanční podpory Státního fondu na podporu úspor energie na období 2017-2021 – Program EFEKT 2 pro rok 2020