Domů

CZECH.UP je dobrovolný, zájmový svazek fyzických a právnických osob jehož účelem je podporovat svojí činností efektivní vznik inovací veřejných služeb, zejména v oblasti smart cities.

Zastřešujeme jednotlivce a organizace zabývající se návrhem, implementací a využíváním smart cities. Podporujeme uplatnění holistického přístupu při rozvoji odborných a společenských vztahů a dovedností v oblasti digitální transformace, včetně kompetenčních vertikál Smart City, eGovernment, eHealth, Bezpečnost, Ekonomika 4.0 a Průmysl 4.0 a dalších, a to jak pro veřejné či soukromé právnické osoby, tak i fyzické osoby na území České republiky a Evropy. Naše aktivity vedou též k rozvoji středoevropského trhu s inovacemi.

Podívejte se na záznamy z veletrhu Urbis 2019.

Jak chápeme Smart City

Obsah konceptu Smart City chápeme jako snahu vysoce inovativním způsobem organizovat a ve spolupráci pořizovat veřejné služby v období exponenciálně rostoucích příležitostí daných poznáním a inovacemi v sociálních a organizačních schématech a technologiích, včetně těch, které zatím plánujeme, či předpokládáme.

Pojem nestojí samostatně a překrývá se, byť částečně, s dalšími pojmy: digitální transformace, eGovernment, eHealth, udržitelnost, Hi-End a další.

V národních prostředích jeho obsah ovlivňuje i kompetenční model konkrétní státní správy.

Pracujeme s těmito nástroji

 • RASC Metodický rámec pro Smart City
 • Referenční Architektura Smart City v souladu s Digitální Česko 2.0 a s metodikou MMR
 • Odborný magazín CITY:ONE (CZ/ENG)
 • Veletrh URBIS Smart City Fair – jako nástroj pro veřejné projednávání a hodnocení
 • Odborné portály cityone.cz a cityone.eu
 • Portál veřejné diskuse iCityPoint.eu
 • Katalog Inovativních veřejných služeb

Zveme ke spolupráci

 • Zástupce samospráv,
 • veřejné správy,
 • konzultanty,
 • výrobce řešení.

Nabízíme organizaci sdílení nástrojů a znalostí, a to z pohledu samosprávy jako poskytovatele Inovativní veřejné služby.

V rámci spolupráce s CZECH.UP můžete očekávat:

 • Vytvoření společného slyšitelného hlasu pro vytvoření podmínek pro vznik inovací.
 • Podporu spolupráce a sdílení dobré praxe na úrovni jednotného existujícího metodického rámce a nástrojů.
 • Podporu pro spolupráci na inovacích a společný vznik Demonstrátorů Inovativních veřejných služeb, možnost účasti na projektech jejich vzniku, a především možnost připojit se k inovativním službám ověřeného Demonstrátoru.
 • Možnost účastnit se projednávání založení, vzniku a hodnocení Inovativních veřejných služeb.
 • Čerpání společného vzdělávacího a konzultačního obsahu.
 • Účast na spolupráci a koordinaci středoevropského inovačního trhu; ten umožní snadnější vznik vynikajících inovací a přeshraniční spolupráci.
 • Publikační a komunikační podporu.
 • Sdílení financování inovací a odborného rozvoje inovačních aktivit.

Připravujeme nové rozhraní pro registraci ke spolupráci včetně praktické „živé“ ukázky některých našich nástrojů. Prosím, vraťte se sem za pár dní. :o)

Kontakt

Ing. Pavel Nácovský

místopředseda předsednictva a výkonný ředitel CZECH.UP
scrum owner RASC

E-mail: pavel.nacovsky@panatec.cz
Telefon: +420 603 269 469
Web: www.CZECH-UP.cz