Nástroje CZECH.UP

Popis našich nástrojů

Za finanční podpory MPO jsme vytvořili dva nástroje, které usnadňují práci městským energetikům.

Procesní řízení tvorby energetických plánů – eSAP

Logika vychází z uplatnění ISO 41000 o Facility managementu a ČSN/EN 15221 a to pro koordinaci služeb v území a současně pro řízení podpůrných služeb v samosprávných korporacích. Tento metodický postup má pomoci zajistit expertní podporu všem klientům a beneficientům podle typu služby (veřejná, obecného veřejného zájmu, regulovaná a komerční). Tento přístup má pomoci zajistit koordinační, řídící a provozní podporu úspor energií a energetických inovací jak ve vlastních organizacích samospráv, tak i v území, která spravují. Přístup je holistický, takže využívá synergií oborů a umožňuje realizovatelnost projektů, které by pouze na úrovni jednoho oboru efektivní nebyly a nebyly by proto realizované.

 

Funkce digitálního modelu procesů plánování a řízení:

 • Řeší vazbu konkrétních projektů na opatření akčního plánu a platné strategie se zohledněním smart přístupu.
 • Hlídá termíny, náklady na jednotlivé projekty.
 • Obsahuje vazby na garanty a související odbory města.
 • Umožňuje spolupráci energetiků v různých samosprávách.
 • Podporuje tvorbu akčních plánů v rámci jedné samosprávy na úrovni holistické spolupráce odborností.


Nástroj má dvě, procesně oddělené části:

 • Tlustý klient. Aplikace na platformě windows, která slouží expertnímu týmu a umožňuje vytváření neomezeného počtu tematických akčních plánů uvnitř úřadu (různé obory, včetně energetiky), samosprávné korporace, v území samosprávy, plány dalších významných investorů v území.
 • Tenký klient. Prostřednictvím libovolného webového prohlížeče je možné přistupovat k datům a koordinovat naplňování jednotlivých digitálních modelů – akčních plánů.

Pasportizace zdrojů dat (čidel) – eRegistr

Digitální model pracuje s digitálními scénáři, které říkají „co se má stát, když se hodnoty dostanou do konkrétního pásma“. A pro tyto scénáře potřebujeme ty hodnoty, tedy data. Ty mají svého původce – čidlo. Každé čidlo používá svojí technologii, která určuje fyzicky možný výstup (například kamera v mlze nemusí obstát), ale také životnost, životnost baterií a další údaje. Pokud tyto údaje máme, pak je možné používat čidla opakovaně pro různé scénáře – pro energetiku, dopravu, životní prostředí, strategické plánování atp. Takové sdílení vytváří podmínky, kdy je efektivní digitální modely stavět.

Tento nástroj umožňuje snadný sběr dat z těchto čidel a dále s nimi pracovat.

Další nástroje

Prostřednictvím demonstrátora CZECH.UP máme k dispozici pro naše členy i nástroj na komplexní správu coworkingových center

Tato on-line aplikace umožňuje:


 • Nastavování individuálních služeb do jednotlivých tarifů. 
 • Poloautomatickou registraci uživatelů do centra.
 • Propojenu í na platební bránu a EET.
 • Automaticky vystavuje doklady (potvrzení o platbě + daňové doklady).
 • Sledovat počet strávených hodin v coworku uživatelem.
 • Umožňuje uživatelům flexibilně měnit tarif. 
 • Spravovat on-line kalendář akcí s možností registrace na akce zdarma i placené (propojení na platební bránu).
 • Kompletní správu obsahu webu (obsahuje vlastní publikační systém).
 • Nastavovat uživatelské profily.
 • Propojování uživatelů coworku mezi sebou.
 • Přidělovat práva administrátorům pouze ke konkrétním modulům. (Např. účetní má přístup pouze k dokladům, recepční ke správě uživatelů, koordinátor ke kalendáři akcí atd.)
 • Zajistit bezpečné připojení k internetu pro uživatele i správce coworku.

Systém pracuje na kreditním systému, tzn. uživatel si nabije svou „peněženku“ a pak z ní postupně odčerpává služby do výše svého kreditu. Systém hlídá odečet hodin uživatele od tarifu prostřednictvím připojení k místní WiFi nebo pomocí čtečky čipových karet.

Po přihlášení do systému, např. z domova, je vidět seznam lidí aktuálně se nacházejících v coworku (pokud dotyční tuto funkci ve svém profilu zapnou), je možné zobrazit profil uživatele s informacemi, které o sobě každý chce zveřejnit s možnosti kontaktovat jej přes klasické sociální sítě a domluvit si třeba osobní schůzku v coworku. Každý uživatel si může u svého profilu libovolně zapínat x vypínat, zda je otevřen navazování nových kontaktů nebo nechce být ostatními rušen. 

Systém umožňuje i oddělenou správu více coworkingových center. Např. jeden subjekt provozuje více coworků. V případě zájmu je možné provést sdílení databáze členů mezi jednotlivými instancemi, tzn. uživatel registrovaný v jednom coworku má prostřednictvím svých přístupových údajů (čipová karta nebo jen jméno a heslo) přístup i do všech takto sdílených coworků.  Správce každého coworku on-line vidí, kdo je právě připojen a v jakém coworku je registrován. Tento přehled je samozřejmě dostupný i zpětně a je možné tak snadno kontrolovat clearing.

Přehled možných služeb coworkingového centra a náhledy obrazovek systému ke stažení v tomto pdf.

Využití nástrojů

Zaregistrujte se ZDARMA a získejte přístup k těmto pokročilým nástrojům.

Dílo bylo zpracováno za finanční podpory Státního fondu na podporu úspor energie na období 2017-2021 – Program EFEKT 2 pro rok 2020