Samosprávy, investoři, školy, nadace, výzkum a spolky při snaze spolupracovat na rozvoji služeb v území zjistili, že potřebují metodické a formální zastřešení, aby jejich spolupráce měla výsledky, byla efektivní a kontinuální. Tak vznikl nejprve think-tank RASC a následně i spolek CZECH.UP.