Inovace služeb ve veřejném prostoru

Publikováno

CZECH.UP je otevřený nezávislý spolek pro inovace a digitalizaci služeb ve veřejném prostoru, který koordinuje, podporuje a organizuje spolupráci expertů a organizací. Ti mohou být členy i partnery spolku, popřípadě akceptují role v projektových týmech.

Naši členové a partneři zastupují konkrétní významné znalosti z konkrétních oborů a v rámci vzájemné spolupráce tak vzniká holistický přístup. Jsme si vědomi, že efektivní inovace vzniká prostřednictvím spolupráce.

S CZECH.UP mohou spolupracovat všichni: samosprávy, firmy, investoři, školy, nadace, výzkum a spolky, kteří pro efektivní a úspěšnou spolupráci na rozvoji služeb v území potřebují metodické a formální zastřešení.