Spolupráce

Spolupráce se samosprávami

Úkolem samospráv je mimo jiné koordinovat rozvoj v území směrem k udržitelnosti a atraktivitě pro občany i organizace.

Víme, že není možné, aby byla každá samospráva výzkumnou laboratoří. A tak podporujeme sdílení inovací, spolupráci na projektech i přímou spolupráci na aktivitách sdílených prostřednictvím partnerství spolku CZECH.UP.

Nedílnou součástí spolupráce je pak i komunikace, potřebný znalostní obsah a nástroje.

Experti a nástroje

CZECH.UP dlouhodobě spolupracuje s významnými experty různých oborů, kteří si osvojili holistickou spolupráci v inovacích.

Jsme připraveni spolupracovat a podporovat společně inovace v území ve všech jejich fázích:

 • Nastavení inovační struktury v organizaci, zajištění jejich podpory a kompetence.
 • Podpora vedení, provozu a koordinace.
 • Strategická (identifikace klíčových změn a jejich implementace do konsenzuálních strategických dokumentů).
 • Příprava Demonstrátorů těchto změn, příprava týmů samospráv, jejich partnerů a expertů a systémů podpory jejich spolupráce.
 • Identifikace již připravovaných, či realizovaných Demonstrátorů a zajištění spolupráce na nich.
 • Realizace inovace – v příslušné roli.
 • Plošné uplatňování inovací vzniklých spoluprací na Demonstrátorech, neboli „zapnutí“ si společně inovované služby u sebe.
 • Vyhodnocování a posuzování inovačních aktivit.
 • Vzdělávání a zajištění speciálních odborností.

Naše experty určitě znáte. Mají za sebou významnou českou a někteří i Evropskou či světovou stopu. 

CZECH.UP má k dispozici procesy a SW nástroje pro podporu efektivní spolupráce týmů.

Podporu našimi experty a expertními týmy si můžete zajistit prostřednictvím

 • Členství v CZECH.UP
 • Na základě kontraktu

Služby

Pojďme spolupracovat v následujících oblastech:

 • Řízení spolupráce a kooperace
 • Řízení standardizace inovativních služeb
 • Koordinace value chain inovativních služeb
 • Plánování, strategické řízení
 • Rozpočtování a zapojení externích zdrojů
 • Chytré (společné) investování
 • Vnitřní procesy samospráv a jejich úřadů
 • Řízení spolupráce samosprávy a soukromých investorů
 • Koordinace spolupráce a zdrojů v území
 • Řízení role sítě komunitně coworkových center pro inovace a ekonomiku území
 • Řízení goodvill, korporátní identity, sebevnímání
 • Řízení demokratizačních procesů, včetně participace
 • Řízení provozu v logice facility management
 • Řízení přechodu na Digitální modelování
 • Vytváření, sdílení a správa Digitálních modelů měst
 • Implementace holistického pohledu do řízení inovací
 • Podpora provozu inovativních týmů samospráv a organizací
 • Koordinace účinnosti sociálního systému
 • Bezpečnost a podpora komunit
 • Podpora pro jednotlivé obory: energetika, voda, mobilita, cirkulární ekonomika, a další

Využívané nástroje

Naše práce je profesionální. S plánováním, řízením a vedením inovací máme expertní zkušenosti. Spolupráce se opírá o ověřené nástroje. Chceme, aby byla produktivní a nesla požadované výsledky.

Spolupráci podporujeme potřebnými nástroji:

 • Metodickými
 • Znalostními
 • Expertními
 • Software