Organizační inovace

Organizační inovace

Úspěšnost snah vedoucích k energetickým úsporám je přímo závislá na zapojení inovativních komunit v území. Těch, kteří jsou schopni konzultační práce, online, práce s Katalogy řešení a s profesionální metodickou a znalostní bází. Takovou strukturou je právě Síť komunitně coworkových center (SKCC).

V tomto čtvrtém webináři ze série šesti postupně navazujících akcí se zaměříme na prezentaci organizačních inovací (jak a na co se zaměřit v organizaci energetických hubů), aby byla připravena sorbční kapacita pro národní a evropské programy v území, identifikace podpory pro konkrétní skupiny příjemců. Je možné převládající paradigma samostatných hierarchicky řízených organizací změnit na maticovou strukturou řízení, a to napříč různými subjekty?

CZECH.UP jako nositel inovací služeb ve veřejném prostoru disponuje metodickými a technickými nástroji pro efektivní realizaci inovací ve větším množství samostatných center. Pro coworkingová centra se může jednat o doplňkové služby, které pomohou ještě více zužitkovat potenciál coworku. Pro subjekty veřejné správy v území se pak takový cowork stává významným lokálním partnerem. Dochází tak k propojení komerční, veřejné a neziskové sféry, kdy každý z aktérů poskytuje to, co umí nejlépe.

Webinář je zdarma.

Přihlašujte se na e-mailu: pavel.nacovsky@panatec.cz s předmětem: „webinář“.

Následně vám bude poslán link do MS Teams, přes který se připojíte v termín konání webináře.


Tato akce je realizována s dotací ze státního rozpočtu v rámci Státního programu na podporu úspor energie na období 2017-2021 – Program EFEKT 2 na rok 2021. Projekt: 122D22200 1106 „Transfer znalostí ekonomických úspor konečnému klientovi v území“.

Hodinový rozvrh

Podrobný program

13:30 - 13:45
Úvodní slovo
Bc. Lenka Fischbach, CZECH.UP, z.s.
13:45 - 13:55
Úvodní slovo
Ing. Jan Kozák, odbor energetické účinnosti a úspor MPO
13:55 - 14:30
Komunitní role coworků, strategické plánování, průzkumy veřejného mínění, podpora spolupráce investorů
Ing. Pavel Nácovský, výkonný ředitel CZECH.UP, z.s.
14:30 - 14:50
Praktické příklady efektivní spolupráce coworků s komunitním a sociálním dopadem
PhDr. Ing. Vít Skála, Ph.D., PTL, s.r.o.
14:50 - 15:15
Strategické plánování za podpory nástrojů DAS
Ing. Zdeněk Jiráček, DATRON, a.s.
15:15 - 15:30
Diskuse

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.