coworky

Inovativní veřejné služby, digitální nástroje a data pro energeticky úspornou datově vedenou správu měst a obcí

Tato akce už proběhla, ale můžete se ještě přihlásit na druhé kolo zde. Úspěšnost snah vedoucích k energetickým úsporám je přímo závislá na zapojení inovativních komunit v území. Takovou strukturou je mimo jiné Síť komunitně coworkových center (SKCC). Cílem tohoto dvoudenního semináře je praktické seznámení se s postupem, jak na městské úrovni založit, plně dle […]