Jak chápeme Smart City

Obsah konceptu Smart City chápeme jako snahu vysoce inovativním způsobem organizovat a ve spolupráci pořizovat veřejné služby v období exponenciálně rostoucích příležitostí daných poznáním a inovacemi v sociálních a organizačních schématech a technologiích, včetně těch, které zatím plánujeme, či předpokládáme.

Pojem nestojí samostatně a překrývá se, byť částečně, s dalšími pojmy: digitální transformace, eGovernment, eHealth, udržitelnost, Hi-End a další.

V národních prostředích jeho obsah ovlivňuje i kompetenční model konkrétní státní správy.