Seminář „Inovativní veřejné služby“

Zveme zástupce samospráv, primárně starosty, tajemníky a vedoucí odborů, na odborný seminář „Inovativní veřejné služby aneb jak využívat inovace, digitální nástroje a data pro datově vedenou správu měst a obcí“.

Koná se: 16.-17.1. 2020 v Humpolci   

Podrobné informace zde.

Dvoudenní seminář je založen na již existujících či plánovaných inovativních projektech/programech (tzv. demonstrátorech), o kterých budou hovořit jejich autoři a příjemci. Cílem je praktické seznámení se s postupem, jak inovace na městě založit, plně dle metodiky MMR Koncept inteligentních měst, tj. v úrovni organizační, participační, technologické a hodnotící/marketingové.

Na semináři bude prezentována dobrá praxe a zkušenosti měst Kolína, Berouna a Orlové, které se nacházejí v různých fázích práce na inovacích. Na tuto část naváže pracovní brainstorming, kde se pokusíme definovat společná očekávání ze spolupráce. Budou přítomni odborníci na holistiku, dopravu, energetiku, vodohospodářství, řízení a ekonomiku inovací, participaci, kteří jsou členy spolku a které budete moci nezávisle oslovit o konzultaci.

Smyslem spolku CZECH.UP je umožnit samosprávám konzultovat a sdílet své inovace či replikovat již úspěšné. Proto se lze na semináři i seznámit s podmínkami a přínosy členství ve spolku.

Vstup pouze pro registrované zástupce samospráv a pozvané hosty. Registrace byla prodloužena do 7. 1. 2020.

Seminář je díky podpoře MPO zdarma; účastníci si hradí jen 2 990 Kč/osobu, což pokrývá náklady na občerstvení, večerní individuální network a ubytování.

Na seminář se můžete přihlásit prostým emailem s uvedením jména (jmen) a obce/organizace.

Email zasílejte na: Pavel Nácovský, pavel.nacovsky@panatec.cz.

Obratem Vám zašleme zálohovou fakturu s podrobnými informacemi.