Členství

CZECH.UP vytvořil nabídku typů členství tak, aby si členové mohli vybrat z konkrétních služeb, na kterých chtějí spolupracovat:

Základní členství

Zahrnuje následující výhody:

  • Vzdělávací akce a networking
  • Sdílená dobrá praxe jiných měst
  • Základní expertní podpora pro aktivaci vlastních inovačních možností
  • Základní SW a znalostní nástroje

Každý člen má zpracovaný plán spolupráce v CZECH.UP. Členové spolku znají kalendář akcí a akce jsou připravovány společně. Některé akce jsou pouze pro členy. Mají členské benefity, získají členský přístup k podrobnějším informacím a vzdělávacímu obsahu na portále CZECH.UP a mohou se aktivně účastnit Demonstrátorů a inovačních projektů jiných členů. Získají metodickou podporu v tom, jak zavádět inovace u sebe a mohou využívat základní společné softwarové nástroje.

Pracovní členství

Zahrnuje následující výhody:

  • Rozšířená expertní podpora zaměřená na sdílení a pomoc s inovačními programy a projekty
  • Sdílení expertů spolku pro potřeby obce, organizace, např. sdílený energetik

Každý člen má zpracovaný plán spolupráce na úrovni Pracovní členství, jehož součástí je systém benefitů. Čerpá příslušnou plánovanou expertní podporu a podporu specifickými nástroji spolku. Může si i kontrahovat experta-specialistu CZECH.UP a sdílet ho tak s několika dalšími obcemi. Platí to zejména tam, kde daná agenda chybí nebo kde se nevyplatí zaměstnat odborníka na stálý pracovní poměr či se vhodného kandidáta nedaří nalézt). To se týká i společného zajišťování a sdílení datových sad a scénářů.

Členství inovačního Leadera

  • Pravidelné využívání společných software a znalostních nástrojů pro datově vedenou samosprávu
  • Expertní podpora při realizaci konkrétních inovačních programů (Demonstrátorů)

Leader má k dispozici všechny předmětné nástroje CZECH.UP, včetně obsahu, ke kterému mu může být udělen přístup. Plně využívá a rozvíjí nabídku CZECH.UP a hodnotí a užívá možnosti sdílení s dalšími členy CZECH.UP. Součástí tohoto typu členství je i posouzení a podpora migrace již exitujících inovativních služeb Leadera do podoby vhodné ke sdílení.

Členství pro soukromé organizace

Spolek CZECH.UP organizuje spolupráci expertů, spolků a organizací nad Demonstrátory a inovativními službami. Členem spolku se proto může stát organizace i spolek.