Technologické inovace

Technologické inovace

Úspěšnost snah vedoucích k energetickým úsporám je přímo závislá na zapojení inovativních komunit v území. Těch, kteří jsou schopni konzultační práce, online, práce s Katalogy řešení a s profesionální metodickou a znalostní bází. Takovou strukturou je právě Síť komunitně coworkových center (SKCC).

V tomto pátém webináři ze série šesti postupně navazujících akcí se zaměříme na prezentaci technologických inovací. Jak je možné pomocí technologických nástrojů připravit sorbční kapacitu pro národní a evropské programy v území. Jak vytvořit vzorů systémů spolupráce a sdílení – konkrétní služby, které lze implementovat buď individuálně, nebo v rámci spolupráce v definovaném území.

CZECH.UP jako nositel inovací služeb ve veřejném prostoru disponuje metodickými a technickými nástroji pro efektivní realizaci inovací ve větším množství samostatných center. Pro coworkingová centra se může jednat o doplňkové služby, které pomohou ještě více zužitkovat potenciál coworku. Pro subjekty veřejné správy v území se pak takový cowork stává významným lokálním partnerem. Dochází tak k propojení komerční, veřejné a neziskové sféry, kdy každý z aktérů poskytuje to, co umí nejlépe.

Webinář je zdarma.

Přihlašujte se na e-mailu: pavel.nacovsky@panatec.cz s předmětem: „webinář“.

Následně vám bude poslán link do MS Teams, přes který se připojíte v termín konání webináře.


Tato akce je realizována s dotací ze státního rozpočtu v rámci Státního programu na podporu úspor energie na období 2017-2021 – Program EFEKT 2 na rok 2021. Projekt: 122D22200 1106 „Transfer znalostí ekonomických úspor konečnému klientovi v území“.

Hodinový rozvrh

Podrobný program

13:30 - 13:35
Úvodní slovo
Bc. Lenka Fischbach, CZECH.UP, z.s.
13:35 - 13:40
Úvodní slovo
Ing. Jan Kozák, odbor energetické účinnosti a úspor MPO
13:40 - 14:00
Katalog inovativních veřejných služeb a katalog národního znalostního obsahu
14:00 - 14:20
On-line konzultace, využití virtuální reality v tréninku, práce s týmy
Lukáš Macenauer
14:20 - 14:50
Využití katalogu inovativních veřejných služeb a katalogu národního znalostního obsahu jako objektu digitálního modelu, např. pro plánování
Ing. Pavel Nácovský, výkonný ředitel CZECH.UP, z.s.
14:50 - 15:15
Strategické plánování za podpory nástrojů DAS
Ing. Zdeněk Jiráček, DATRON, a.s.
15:15 - 15:30
Diskuse

Datum

Lis 09 2021
Expired!

Čas

13:30 - 15:30
Kategorie

Organizátor

Ing. Pavel Nácovský
Telefon
+420 603 269 469​
Email
pavel.nacovsky@panatec.cz

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *