Inovativní veřejné služby, digitální nástroje a data pro energeticky úspornou datově vedenou správu měst a obcí 2

Inovativní veřejné služby, digitální nástroje a data pro energeticky úspornou datově vedenou správu měst a obcí 2

Úspěšnost snah vedoucích k energetickým úsporám je přímo závislá na zapojení inovativních komunit v území. Takovou strukturou je mimo jiné Síť komunitně coworkových center (SKCC).

Cílem tohoto dvoudenního semináře je praktické seznámení se s postupem, jak na městské úrovni založit, plně dle metodiky MMR Koncept inteligentních měst, tj. v úrovni organizační, participační, technologické a hodnotící/marketingové. Zvláštní důraz napříč všemi příspěvky bude kladen na vliv datově orientované správy měst a obcí na energetické úspory. Nejvíce se šetří na energii, která není vůbec vynaložena z důvodu chytré správy měst a obcí.

CZECH.UP jako nositel inovací služeb ve veřejném prostoru disponuje metodickými a technickými nástroji pro efektivní realizaci inovací ve větším množství samostatných center. Pro coworkingová centra se může jednat o doplňkové služby, které pomohou ještě více zužitkovat potenciál coworku. Pro subjekty veřejné správy v území se pak takový cowork stává významným lokálním partnerem. Dochází tak k propojení komerční, veřejné a neziskové sféry, kdy každý z aktérů poskytuje to, co umí nejlépe.

Přihlašujte se na e-mailu: pavel.nacovsky@panatec.cz s předmětem: „seminář“.

Na mail Vám pak přijdou bližší instrukce.

Můžete se též přihlásit prostřednictvím následujícího formuláře:


Tato akce je realizována s dotací ze státního rozpočtu v rámci Státního programu na podporu úspor energie na období 2017-2021 – Program EFEKT 2 na rok 2021. Projekt: 122D222001109 „Inovativní veřejné služby, digitální nástroje a data pro energeticky úspornou datově vedenou správu měst a obcí“.

Hodinový rozvrh

Pondělí 22. 11. 2021

14:00 - 18:00
Přednášková část
18:00 - 19:00
Diskuse

Úterý 23. 11. 2021

9:00 - 11:00
Přednášková část
11:00 - 12:00
Diskuse
12:00 - 14:00
Prohlídka coworku

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.